ระบบ MyKacha


เป็นระบบ Extranet ที่คชาซอฟท์ใช้บริหารการทำงาน และให้บริการลูกค้าของคชาซอฟท์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ของคชาซอฟท์ได้ติดตามงาน และเสนอแนะรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน

ลูกค้าสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น
- Percent ความก้าวหน้าของงาน
- รายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละช่วง
- ข้อเสนอแนะจากทางคชาซอฟท์
- ความก้าวหน้าของงานในปัจจุบัน
- แจ้งเตือนทางอีเมล์ทุกครั้งที่อัพเดตความก้าวหน้า
- ฯลฯ

อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเสนอแนะ ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ กับคชาซอฟท์ได้ เช่น
- เพิ่มผู้ดูแลงาน(ของลูกค้า) เพิ่มเติม
- อัพโหลดไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ตัวอย่างงาน
- มีรายการอัพโหลดให้ลูกค้าได้ตรวจสอบ และจัดการ(เพิ่ม ลบ)
- เสนอแนะ ให้คำแนะนำในการพัฒนา
- เรียกดูเอกสารที่ติดต่อ เช่น สำเนาใบเสนอราคา สำเนาเอกสารสัญญา

 

   
Log in เข้าสู่ระบบ

Email:
Password:
 
กรุณากรอกตัวอักษรที่เห็น :
Tel : 089-159-1513   Fax : 02-895-5396    Kachasoft Ltd.,Part © 2007,2008
Address : 49/3 หมู่ 4 ซอยแสมดำ 5 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150